Početne kvalifikacije

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

  • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godinenajkasnije polagati periodičku izobrazbu do 01.07.2015;

 

  • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godinenajkasnije polagati periodičku izobrazbu do 01.07.2016.

 

  • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013.godine – u roku od 5 godina od izdavanja svjedodžbe.

 

Početne kvalifikacije stječu se:

  • provjerom znanja;
  • ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija;
  • početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač uz koju se izdaje i svjedodžba o početnim kvalifikacijama.

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan kod 95.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje kod 95.

 

Search Obrazovni centar Marković
Share:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

Facebook