Prijevoz opasnih tvari - ADR

prijevoz opasnih tvari ADR

Vozači se stručno osposobljavaju pohađanjem osnovnog tečaja, dopunskog tečaja i tečaja obnove znanja sukladno europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Osnovni tečaj pohađaju vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari, te osobe čije se dužnosti odnose na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.
Dopunske tečajeve moraju pohađati vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari u fiksnim cisternama ili izgradnim cisternama zapremine iznad 1 m³, vozači baterijskih vozila čija ukupna zapremina prelazi 1 m³ i vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari u kontejnerskim cisternama ili MEGC čija pojedinačna zapremina prelazi 3 m³ na prijevoznoj jedinici te vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari ili predmeti klase 1 (eksplozivne tvari i predmeti) ili odgovarajući radioaktivni materijal klase 7.

Tečaj obnove znanja pohađa se svakih pet godina, gdje vozač osim obnove znanja, spoznaje tehničke i pravne novosti, koje se odnose na prijevoz opasnih tvari.

Cijena:

Osnovni tečaj ………………………………………………..………… 1.250,00 kn
Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama ………..………….…. 500,00 kn
Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 ili klase 7 ………………….. 375,00 kn
Osnovni tečaj s tri dopunska ……………………………………..2.500,00 kn
Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja ……………..……………. 750,00 kn
Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama………………… 312,50 kn
Tečaj obnove znan ja za prijevoz klase 1 ili klase 7 …….…… 187,00 kn
Naknada  članovima ispitnog povjerenstva .……………..…..… 75,00 kn

Search Obrazovni centar Marković
Share:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

Facebook