Zanimanje - vozač motornog vozila

osposobljvanje - vozač motornog vozila

Program je namijenjen osobama koje će obavljati poslove i radne zadatke vozača u prijevozu tereta i osoba.

Prema članku 4. Zakona u prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04) citiram ”Vozač autobusa i teretnih motornih vozila čija najveća  dopuštena masa prelazi 3500 Kg, vozači autotaxi vozila, te vozači osobnih vozila (8+1) kojima se obavlja linijski prijevoz, moraju imati srednju stručnu spremu u zanimanju vozač.”

UVJETI UPISA

– Domovnica
– Izvadak iz Državne matice rođenih
– Završena osnovna škola
– Ovjerena preslika završne svjedodžbe srednje škole
– Vozačka dozvola C kategorije (ako istu posjeduje) ili svjedodžba o psihofizičkoj sposobnosti za vozača C kategorije (tijekom školovanja potrebno je dodatno položiti vozački ispit za C kategoriju)

Search Obrazovni centar Marković
Share:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

Facebook