Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

 

Obrazovni centar Marković d.o.o. , Ivana Meštrovića 12,Karlovac  u svom poslovanju prikuplja o obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. U tom smislu Obrazovni centar Marković d.o.o. u pogledu Vaših osobnih podataka  može imati ulogu voditelja i /ili izvršitelja obrade osobnih podataka.

 

Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka. Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti.

 

Molimo da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo,obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše podatke.

 

Kontakt i informacije o prikupljenim osobnim podacima

 

Radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanja osobnim odacima slobodno nas kontaktirajte na:

adresa: Ivana Meštrovića 12, Karlovac

email:    oc-markovic@ka.t-com.hr

tel.fax/  047 415-420

 

Prikupljanje podataka

 

Osobni podataka jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski,mentalni, ekonomski , kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

Vaše osobne podatke prikupljamo neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude,upiti,rezervacije zahtjevi u okviru narudžbe usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše usluge), ili na temelju Vaše privole, putem Internet stranice Obrazovnog centra Marković d.o.o.

 

Vaše osobne podatke prikupljamo i kada nam Vi sami svojom voljom date takve informacije npr. u okviru registracije kao korisnik naših usluga ili korisnik drugih usluga, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke

 

Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera.

 

Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca,vrijeme provedeno na stranici,najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, vaša IP adresa, podaci vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

 

 Privola

 

Obrazovni centar Marković d.o.o. može od  Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Obrazovnog centra Marković d.o.o. ili nije nužna za sklapanje i izvršenje ugovora ili nije Vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenje novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodno dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

 

Obrada podataka

 

Obrazovni centar Marković d.o.o. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza Obrazovnog centra Marković d.o.o. U tom slučaju Obrazovni centar Marković d.o.o. obradu Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa kao npr.:

 1. u svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kao bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. najam vozila i sl.)
 2. u svrhu vođenja kadrovskih evidencija, te drugih obveza iz Ugovora o radu odnosna Zakona i Pravilnika o radu te drugih zakonskih obveza
 3. dostava podataka nadležnom tijelu temeljem drugih zakonskih obveza

 

Poveznica s trećim stranama

 

Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazi Obrazovnog centra Marković d.o.o. vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama:

 1. kada je to naša obveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
 2. radi zaštite naših prava,privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;
 3. za analizu naših podataka
 4. radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
 5. radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjet i odredbi web – mjesta;
 6. u drugim slučajevima uz Vaš pristanak.

 

Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije.

U slučajevima dijeljenja podataka s trećim stranama Obrazovni centar Marković d.o.o. će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

 

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka,svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Obrazovni centar Marković d.o.o.Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da se tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

 

Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane,pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon što se ta svrha ispuni biti će nakon 12 mjeseci

obrisani.

 

Vaša prava u pogledu obrade podataka

 

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo:

 1. pristupa osobnim podacima
 2. ispravak ili dopune podataka
 3. brisanje osobnih podataka
 4. ograničavanje obrade podataka
 5. pravo na ulaganje prigovora na obradu
 6. pravo na prenosivost podataka
 7. pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka)
 8. pravo na povlačenje privole u svakom trenutku

 

Zahtjev za ostvarivanje prethodno navedenih prava možete postaviti na gore navedeni kontakt.

U svom zahtjevu je potrebno da date nužne podatke o sebi kako bih smo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev.

 

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

 

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede,obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

 

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

 1. ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 2. ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prva i slobode pojedinca;
 3. ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Promjena naše politike privatnosti

 

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

 

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 26.05.2018. godine.

 

 

 

 

 

Search Obrazovni centar Marković
Share:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

Facebook